041 456 262 prodaja@lepzob.si

PRVIČ V SLOVENIJI, Dr. Darius Tomina

Kongresni center BERNARDIN Portorož, 10.-11. maj 2024

2 PREDAVANJA:

  1. Ključni dejavniki za uspeh v sodobni implantološki terapiji
  2. Takojšnja obremenitev – od vstavitve implantata do izdelave provizorija
Dr. Darius Tomina

Dr. Darius Tomina

DDS, MSc, PhD

Ključni dejavniki za uspeh v sodobni implantološki terapiji

Petek, 10.maj od 14.00 – 14.45

Povzetek predavanja:
Terapija z zobnimi implantati danes predstavlja zlati standard za zdravljenje enozobih in daljših vrzeli v čeljusti do popolne rehabilitacije zobnega loka. Minilo je že več kot 45 let od njene uvedbe kot metode nadomeščanja manjkajočih zob. Kratkoročne in dolgoročne študije so pokazale znatno izboljšanje kakovosti življenja pacientov, v zadnjih letih pa uspešnost terapije odraža tudi visoka stopnja preživetja vsadkov. Ta uspeh je odvisen predvsem od vzdrževanja periimplantatnega zdravja in kontrole ustreznosti protetike skozi čas. Potrebna pa je celovita ocena dolgoročnega izida implantološke terapije in izdelava protokola. Le ta na pacientovi ravni vpliva na boljšo ali slabšo kakovost življenja ter prisotnost dodatnih kirurških in protetčnih posegov ter posledično višje stroške.

Začenši s kirurškimi značilnostmi vrste izbranega vsadka, ter od izbire protetične povezave, izdelave začasne restavracije in dokončne protetike, vsak korak igra ključno vlogo za varnost in končni uspeh.

Zdravljenje z implantati občasno prinaša zaplete. Ti so lahko biološki, mehanski, tehnični in estetski. Biološke zaplete predstavljajo zgodnja izguba implantata, mukozitis, periimplantitis in izguba osteointegracije. Mehanski in tehnični so: zlomi vsadka, razrahljanje abutmenta, zlom ogrodja, zlom fasetirnega materiala, odkrušenje itd. Estetski zapleti se največkrat pojavijo pri tridimenzionalnem pozicioniranju implantata, ki ni računalniško vodeno. Pomembno vlogo pri zmanjševanju estetskih zapletov pa imata tudi priprava mehkih tkiv in izbira materialov za restavracije.

Vsak zaplet lahko, če ga ne preprečimo, privede do neuspeha zdravljenja. Zdravljenje je zato potrebno načrtovati. Vstavitev vsadka mora biti protetično vodena (guided implantology), tako, da je vsadek ob upoštevanju vseh bioloških in fizioloških vidikov na koncu v idealnem tridimenzionalnem položaju. Zobozdravnik, ki dela protetiko, mora skrbno izbrati vse sestavne dele implantatov in materiale, ki jih bo uporabil, ne nazadnje pa mora biti pacient po zdravljenju vključen v individualno izdelan vzdrževalni program, še posebej pacienti z diagnosticiranim in zdravljenim paradontitisom.

Cilj predavanja je preučiti vse naštete kriterije v kontekstu varnosti in predvidljivosti implantološke terapije, ter razprava o sedanjih in prihodnjih trendih v razvoju protokolov zdravljenja ob upoštevanju prednosti takojšnje obremenitve in skrajšanja celotnega časa zdravljenja.

 

Takojšnja obremenitev – od vstavitve implantata do izdelave provizorija

Sobota, 11.maj od 10.00 – 13.00

Povzetek programa HANDS-ON delavnice:
Pomemben cilj sodobne implantologije je skrajševanje časa terapije, seveda ob upoštevanju varnega in predvidljivega rezultata. Koncept takojšnje funkcionalne in nefunkcionalne obremenitve je v zadnjih letih predstavljal osrednji mejnik v razvoju novih tehnologij in materialov. Glavna prednost tega posega je na eni strani takojšnje udobje pacienta, saj mu ponudimo estetsko rešitev, na drugi strani pa je s kliničnega vidika celjenje mehkih in trdih tkiv boljše v primerjavi z konvencionalnim pristopom, še posebej ko govorimo o takojšnji vgradnji implantata in takojšnji obremenitvi.
Zaradi tega je zelo pomembno, da uporabljamo sistem, ki že v svoji zasnovi lahko nudi primarno stabilnost po vstavitvi in ima ustrezne protetične komponente, za izvedbo enostavnega, hitrega in zanesljivega protokola. Na delavnici bomo izpostavili pomen oblike implantata za optimizacijo primarne stabilnosti, ter izbire najboljšega trenutka in sistema za namestitev provizorične restavracije, ki se uporabljajo v različnih kliničnih protokolih. Na kratko bo opisan koncept “enodnevnega” vsadka.
Cilji teoretičnega dela:
Udeleženci bodo znali definirati kriterije za doseganje uspeha pri implanto-protetičnih nadomestkih, seznanili se bodo z uporabo inštrumentov za merjenje primarne stabilnosti implantatov ter spoznali kako jim bo prilagojena priprava kosti pomagala doseči to stabilnost.
Cilji praktičnega dela “HANDS-ON” delavnice:
Udeleženci bodo vstavljali zobne vsadke MegaGen AnyRidge v umetne bloke različnih gostot, s simulacijo kostne gostote D1 in D4 ter se s posebnimi pripravami naučili doseči primarno stabilnost v obeh situacijah. Udeleženci bodo namestili zobne vsadke MegaGen AnyRidge na spodnjo čeljust prašiča, izdelali bodo začasno krono in oblikovali prehodno kombinacijo implantat-prevleka v skladu z načeli integracije implanto-protetičnega nadomestka, ki spodbuja procese celjenja mehkega in trdega tkiva.

 

Število mest je omejeno na 10 aktivnih (HANDS-ON) udeležencev, ter na do 20 opazovalcev.
Vrsto udeležbe ob prijavi na www.edumedic.si ustrezno označite.